Croeso

Gwefan y gymdeithas defaid mynydd cymreig

                      Syflaen y diwydiant defaid yng Nghymru ♦ Dafad aml-bwrpas - ar fynydd neu lawr gwlad  

               

Er bod y Ddafad Fynydd yn un o fridiau defaid hynaf y wlad gyda chyfeiriadau ati i’w darganfod yn llenyddiaeth yr Oesoedd Canol hyd yn oed, mae’n dal mor berthnasol i amaethyddiaeth heddiw ac unrhyw frid arall.

 

 

Defaid darbodus, llaethog a chaled, yn famau rhagorol ac yn borwyr arbennig; yn rhad i’w prynu a hawdd eu cadw, yn wyna yn rhwydd ac angen ond ychydig o borthiant ychwanegol.