Yn Ffair Aeaf 2018 roedd cystadleuaeth Gwobrau Blas Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn cael ei chynnal am y tro cyntaf. Cystadlaeaeth sydd wedi ei cynllunio i arddangos y cynhyrchion arbenigol lawer a gynhyrchir yma yng Nghymru, roedd prawf blas eleni’n canolbwyntio ar fridiau ŵyn brodorol Cymru. Gareth Ward, pen-cogydd arobryn o fwyty Ynyshir ym Machynlleth, yr arbenigwr bwyd, Nerys Howell a’r pen-cogydd gweithredol o’r Celtic Manor, Mike Bates oedd y panel beirniadu o dri. Roedd 6 brid yn cystadlu. Gyda balchder rydym yn cyhoeddi mai enillydd cystadleuaeth ‘Gwobrau Blas Wyn Brodorol Cymru’ yn y Ffair Aeaf eleni oedd yr Oen Mynydd Cymreig o eiddo Hefin Jones, Bryn Ddraenan Padog. Coginiwyd cig o ddwy goes ôl yr wyn yn y gystadleuaeth, felly os am ginio Sul blasus; coginiwch ddarn o gig oen mynydd Cymreig.