Yn flynyddol cynhelir cystadleuaeth Cwpan Pierce Owen i hwrdd sydd wedi dod i'r brig yn y mwyafrif o sioeau. Mae yna 22 o sioeau cymwys sy’n cyfrif tuag at y wobr, sioeau sy’n cael eu cynnal o’r gwanwyn I ddiwedd Awst. Nid oes angen I gystadlu ymhob un o’r sioeau cymwys ond mae’r gymdeithas yn obeithiol y gwnaiff y gystadleuaeth hybu cyfranogiad fwy. 

Enillwyr;

2018 - Mr T Hulme. Sir Ceredigion.

2019 - Mr E Jenkins, Sir Ceredigion