Pencampwr Sioe Nebo, a phencampwr y benyw a’r brid oedd dafad Eifion Jones, Pengarnedd

 

Arwyn Jones , Ty’n y Coed gyda’I hesbwrn, pencampwr yn yr adran hyrddod