Arwerthiannau 2020

Cynhelir arwerthiannau o’r brid yn ystod yr hydref yn flynyddol gyda’r prif arwerthiannau yn Nolgellau, Llanrwst Bala, Bryncir, Gaerwen a Ruthin gyda defaid magu ar gael fydd yn debyg o gynhyrchu ŵyn am o leiaf dri thymor arall, ŵyn fydd yn cynhyrchu cig blasus a safonol. Cynhelir arwerthiannau canghennog sirol hyrddod hefyd ym mis Hydref i’r ffermwyr hynny sydd eisiau gwella eu stoc a chyflwyno gwaed newydd i’w diadelloedd.

Arwethiannau Hyrddod

 

Jones Peckover @ Oswestry

6/10/2020 Sir Ddinbych

 

Farmers Marts @ Dolgellau www.farmersmarts.co.uk

14/10/2020 Meirionnydd

16/10/2020 Ceredigion & Maldwyn

21/10/2020 Cerrigydrudion @ Bala

23/10/20 Meirionydd, Ceredigion & Maldwyn (2nd Sale)

30/10/20 Meirionydd, Ceredigion & Maldwyn (2nd Sale)

 

J Bradburn Price @ Llanrwst (01492) 6406933

15/10/2020 Arfon

17/10/2020 Sir Ddinbych

Rheolau Llanrwst yn Unig;

·        Pob hwrdd i fod yn y farchnad erbyn 9 y bore a RHAID CAEL RHIF Y SEL CYN GADAEL Y FFERM

·        Yr hyrddod i’w eid yn y trelar cyn dadlwytho

·        Rhaid i bob prynwr GOFRESTRU DRWY EBOST YN UNIG CYN Y SEL I Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld. . Byddwch yn derbyn e-bost yn ôl gyda rhif personol a lle I sefyll wrth y cylch gwerthu. Rhaid ei brintio dod ag ef ir arwerthiant i’w ddefnyddio fel PASS mynediad i ddau berson. DIM PASS = DIM MYNEDIAD.

·        Un Person yn unig o un fferm fydd yn cael mynd I mewn ir cylch gwerthu i brynu.

 

Datganiad COVID-19 Cymdeithas Defaid Mynydd Cymreig.

 

Rydym yn llwyr werthfawrogi ein bod i gyd yn mwynhau mynychu arwerthiannau hyrddod Mynydd Cymreig. Eleni, rydym i weithredu mewn cyfnod ansicr. Er Iechyd a diogelwch pawb sy'n mynychu unrhyw werthiant, mae'n rhaid i ni weithredu newidiadau o flynyddoedd blaenorol. Bydd y gwerthiant yn cael ei gynnal yn unol â chanllawiau a chyfyngiadau cyfredol Llywodraeth Cymru ynghylch y pandemig COVID 19 cyfredol.

 

• Dylid cadw ymwelwyr i'r lleiafswm, dim ond y rhai sydd wedi'u cofrestru ar gyfer gwerthu / prynu hyrddod gaiff fynychu. Bydd lleoedd i brynwyr yn gyfyngedig felly cofrestrwch eich diddordeb cyn gynted â phosibl gyda'r marchnadoedd.

• Cadwch bellter cymdeithasol bob amser a defnyddiwch y cyfleusterau glanweithio dwylo a ddarperir yn y farchnad.

• Gwisgwch orchudd wyneb a menig.

• Os ydych chi dros 70 oed neu wedi'ch ystyried yn y categori ‘bregus’, ystyriwch yn ofalus a oes rhaid i chi fynychu’r arwerthiant.

• PEIDIWCH Â MYNYCHU os oes gennych symptomau Covid-19 neu wedi bod mewn cysylltiad ag unrhyw un sy'n arddangos symptomau.

• Bydd angen i chi fewngofnodi ar gyfer cydymffurfio â system ‘Track and Trace’ yr arwerthwyr.

• Dim person o dan 16 oed

·        Dim uwch lwytho lluniau / fideo byw ar gyfryngau cymdeithasol.

• Dilynwch gyfarwyddiadau staff y farchnad ar y dydd.

 

Sicrhewch eich bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am y canllawiau cyfredol a allai fod wedi’i cyhoeddi ers i'r datganiad hwn gael ei gyhoeddi. Os oes unrhyw amheuaeth, cysylltwch â'r Arwerthwyr.

 

Mamogiaid

Farmers Marts Ltd

Dolgellau

(01341) 422334

11eg o Fedi

18fed o Fedi

25ain o Fedi

2il o Hydref 

Bradburne Price

Llanrwst

(01492) 640693

23ain o Fedi

Am wybodaeth pellach cysylltwch â ni ar 07738 256861