Roberts Roberts, Y Gyrn gyda phencampwr yr hyrddod yn Sioe Llanuwchllyn 2015