Canran Wyna

Ar y mynydd, gellir disgwyl cyfartaledd wyna hyd at 130% cyfartaledd sy’n codi i 180% pan a’r ddafad i fyw lawr gwlad ble mae amgylchiadau mwy ffafriol yn rhoi hwb sylweddol i’r famog gyda phorthiant gwell yn deillio o borfeydd fwy toreithiog.

Mae modd cynhyrchu ŵyn mynydd pur fydd yn pwyso hyd at 17kg ar y bâch: wrth iddynt gael eu symud lawr gwlad a’u croesi gyda rhyw hwrdd o frid arall megis y Suffolk, Texel neu Charollais, gall y ddafad fynydd gynhyrchu ŵyn â phwysau uwch, hyd at 19kg.   

Beth bynnag fo’r drefn, gellir bod yn sicr y bydd y cig oen o’r safon uchaf, yn gig tyner a blasus sy’n boblogaidd iawn ymysg cwsmeriaid sy’n disgwyl y gorau.