Croesi am Ddefaid Magu

Gall rhinweddau cadarnhaol Defaid Mynydd Cymreig fod o fantais pellach wrth eu croesi gyda hyrddod  bridiau eraill fel y Blue-faced Leicester i gynhyrchu’r Welsh Mule neu hwrdd Border Leicester i gynhyrchu’r Welsh Half-bred, mamogiaid fydd yn eu tro yn meddu rhinweddau’r Ddafad Fynydd o fod yn fam dda, yn llaethog, darbodus, caled a hir-hoedlog.