PWYNTIAU HWRDD

 

 

Pen

Gwrywaidd, cymhedrol o faint, yn culhau tua’r trwyn. Pen llawn yn enwedig y talcen a than y llygaid. Lled da rhwng y cyrn (lled dau neu dri bys), ffroen ddu heb fod yn rhy lydan. Dim gwlan ar y talcen na’r bochau. Hyd cymhedrol o’r llygaid i’r ffroen, gên gref a dofn.

Dannedd

Llydan, ddim yn rhy hir, ac yn sownd

Clust

Cymhedrol o drwch a hyd, gogwyddo I fyny (ar steil clust ceffyl).

Llygaid

Mawr a bywiog, lled da rhwng y ddwy, heb fod yn rhy agos i’r corn.

Corn

Lled da rhwng y ddau gorn, ddim yn codi i fyny ac yn dod i lawr a thro da ynddynt. Maint cymhedrol ac ysgafn, amcanu at liw melyn hyd yn bosibl. Tra yn cymeradwyo corn, ni ddylid gwrthod hwrdd da am ei fod yn foel.

Gwddf

Hyd cymhedrol a chryf ac yn asio yn dda ar y frest.

Ysgwydd

Crwn, llawn, cryf ac yn asio yn dda i’r cefn. Dim colliant tu ôl i’r ysgwydd, yn cario yn dda o’r gwar.

Brest

Llydan, dwfn, ac yn llaes; dod ymlaen yn dda.

Cefn

Yn gryf, byr, yn cario yn dda o’r ysgwydd i’r lwyn, yn wastad ac yn llawn.

Asen

Dwfn a digon o fwa ynddi i sicrhau digon o gylchfesur i’r galon.

Llwyn

Llydan, llawn, ac yn gryf, yn fyr o’r asen i ben y glun.

Crwper

Yn llydan, a hyd da o’i hip i fôn y gynffon, ac i gario yn dda.

Cynffon

Llawn, yn ychydig is na’r gar, bloran y gynffon yn gron – yn llawn, ac yn gryf ym môn y gynffon. Gwlaniad garw (asio yn dda i’r crwper).

Clun

Llydan, i ddod i lawr yn dda i’r gaer, a gwlan garw arni.

Tor

Yn llydan, ac yn wlanog. Cwd ddim i gario hyd y bol, nac i hollti.

Asgwrn

Cymhedrol a phlygiad da yn y goes, llydan a fflat (tebyg i argwrn ceffyl).

Troed

Ewinedd duon, y carn yn galed a’r gwaden yn llydan.

Croen

Pinc.

Coes

Hyd gymhedrol o’r goes i’r cymal, dim gwlan i fod ar y coesau is na’r cymal.

Lliw

Melyn, lliw hufen neu sofren a spotia gwyn.

Gwlan

Cnu trwchus a digon o hyd ynddo, grymus ei afael, gwlyddyn neu fargoed yn dod trwyddo. Lliw gwyn, ond ni chondemnir cochin yn y gwar a’r gynffon.

Ymddangosiad

Cydnerth, solat, yn cerdded yn ysgafn a bywiog ac yn dal ei ben I fyny yn wyllt.

 

Pwyntiau i’w gochel.

Gwlan coch, rhywiog, byr yn llyfn fel mat, bras a llac, a dau fath o wlan, rhywiog ymlaen a garw yn ôl, a gwlan byr, called ar y lwyn. Lliw coch trwm neu wyn fel lard, gwlan ar y talcen a pant.

Cyrn yn cychwyn gyda’u gilydd o’i bôn, ac yn codi I fyny yn uchel. Colliant tu ôl i’r ysgwydd, asen slip a chrwper slip, asgwrn main. Cefn, pen gwddw a chynffon hir.